Milieuschermen

Innovatieve oplossingen voor een schoner milieu

Hoogwaardig milieuscherm
Sinds jaar en dag besteedt Durisol veel aandacht aan innovaties. Dat onze geluidsschermen voldoen aan alle moderne eisen, spreekt voor zich. Durisol geluidsschermen hebben een hoog geluidsabsorberend vermogen, zijn onderhoudsvrij en verschaffen ontwerpers een grote vrijheid. Maar in deze tijd, waarin steeds meer oog voor het belang van duurzaamheid ontstaat is dat niet genoeg. Met onze schermen bieden we een modern antwoord op de vraag naar milieuvriendelijke producten en oplossingen.

Het Durisol geluidsscherm is tegenwoordig méér dan geluidsscherm alleen. Het productieproces van de scheren is milieuvriendelijk en de elementen zijn recycleerbaar. Je zou onze schermen eigenlijk beter ‘milieuschermen’ kunnen noemen. Ook nadat ze geplaatst zijn, leveren ze namelijk een bijdrage aan een schoner milieu. Durisol heeft daarvoor onlangs een nieuw type houtvezelbeton ontwikkeld, dat niet alleen geluid absorbeert, maar ook de luchtkwaliteit kan verbeteren. Onderzoek door TNO toonde aan dat dit type houtvezelbeton zowel NO als NO2 afbreekt. Bovendien is de open structuur uitstekend geschikt voor het afvangen van fijn stof.

Óók voor het milieu geldt: 1 + 1 = 3
Bij onze productontwikkeling nemen we graag innovaties van andere partijen mee. Zo kunnen we ook een verf aanbrengen, die onder invloed van licht (een fotokatalytische werking) NO omzet in onschadelijke stof, die bij regen wegspoelt. Met deze verf op het nieuwe Durisol materiaal verachten we een nog groter effect ten gunste van het milieu te bereiken

Durisol geluidsschermen getest door Verkeer en Waterstaat
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat het effect van Durisol geluidsschermen in de ‘Proeftuin Schermen’ testen. In het kader van het Innovatie Programma Luchtkwaliteit is langs de A28 bij Putten een ruim honderd meter lang en vier meter hoog geluidsscherm van Durisol geplaatst. Op die manier hopen we aan te tonen dat Durisol geluidsschermen op korte termijn een positieve bijdrage kunnen leveren aan de –zo noodzakelijke- verbetering van onze luchtkwaliteit.