Theemswegtracé in het Rotterdamse havengebeid

In het Rotterdamse havengebied is de Havenspoorlijn door middel van een viaduct over een lengte van circa 4 km verlegd: het zogeheten “Theemswegtracé”. Het nieuwe tracé maakt onderdeel uit van de Betuweroute die het westelijke havengebied met het achterland verbindt. Hier heeft Durisol zowel de randelementen van beton als de geluidsabsorberende tegels van houtvezelbeton geleverd. Durisol hoorbaar stiller, natuurlijk duurzamer.