Geluidsschermen

Zug fährt entlang Lärmschutzwände

Onze geluidsschermelementen zijn vaak dé oplossing voor infrastructurele projecten. Dit heeft te maken met de combinatie van goede geluidsabsorptie, duurzaamheid en ontwerpvrijheid. Naast de standaard geluidsschermelementen, maken wij namelijk ook geluidsschermelementen op maat. Daarbij is het voor ons zeer belangrijk om vroeg in de projecten betrokken te worden zodat we direct mee kunnen denken over de best mogelijke oplossing.

Duurzaamheid

Onze geluidsschermelementen zijn gemaakt van houtvezelbeton dat het geluid absorbeert. Dit betekent dat het geluid niet meer weerkaatst. Dit houtvezelbeton wordt gemaakt van schoon resthout (vuren) van de houtverwerkende industrie. Het zaagsel dat vrijkomt in ons productieproces, leveren wij vervolgens aan de fouragehandel waar het alsnog een functie heeft. Ons productieproces is milieuvriendelijk en door het lage gewicht van onze geluidsschermen kunnen ze eenvoudig en snel worden aangebracht. Ze zijn ook demontabel, zodat ze vervolgens op andere locaties weer gebruikt kunnen worden.

Maatwerk

Voor de elementen van de geluidsschermen is er keuze uit verschillende vormen, afmetingen en kleuren. De standaardelementen zijn vlak, geprofileerd of met een structuur. Voor alle projecten kunnen de elementen naar eigen ontwerp gemaakt worden. Dit betekent dat we met de wensen van omwonenden én de architect van het project rekening kunnen houden. Belangrijk daarbij is dat wij zo vroeg mogelijk in het proces betrokken worden voor het beste resultaat.

Natuurlijk

Doordat de geluidsschermen van houtvezelbeton zijn gemaakt, zijn zij op natuurlijke wijze inpasbaar in de omgeving en zijn er ook mogelijkheden om de wanden te laten begroeien met planten. Een mooi bijkomend voordeel is dat deze begroeiing het plaatsen van graffiti voorkomt.

Onze geluidsschermen zijn er in verschillende types en afmetingen:

 • GS
 • GSK (lichtgewicht)
 • TE (Tunnelelementen)
 • SSS (Sound Safe System)
 • Milieuscherm

Type GS

Onze standaard geluidsschermelementen van het type GS bestaan uit een laag gewapend beton met aan de spoor- of wegzijde (dus de zijde waar het geluid geabsorbeerd wordt) een bekleding van vlak of geprofileerd houtvezelbeton. Wij hebben profielen beschikbaar voor absorptieklasse A2 tot en met A5 volgens EN1793-1. Ook zijn er mogelijkheden om voor de bekleding een variant of eigen ontwerp te kiezen. Alle elementen voldoen aan geluidsisolatieklasse B4 volgens EN1793-2. De meest gangbare afmetingen van dit type schermen zijn 4x1 meter, 6x1 meter of 6x2 meter, maar er kan zonder meer tot een lengte tussen 4 tot maximaal 8 meter en een hoogte van maximaal 3,65 meter uitgeweken worden. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag en hiervoor kan contact [link naar contactgegevens] met ons opgenomen worden.

Aan de kant van de geluidsschermen waar de bewoners tegenaan kijken, kan gekozen worden uit de volgende uitvoeringen:

 • vlak afgewerkt
 • bezemstructuur
 • gestraald motief
 • uitgewassen grind
 • vlak houtvezelbeton (dan is het tweezijdig absorberend)
 • geprofileerd houtvezelbeton (dan is het tweezijdig absorberend)
 • structuur conform een matrijs [structuurmat]

Al onze geluidsschermelementen worden gemonteerd tussen, deels tussen en deels voor (verdekt) of geheel voor de flenzen van kolommen van staal of beton. Naast de standaardkleur naturel grijs kunnen onze geluidsschermelementen in vele andere kleuren worden geleverd. De kleuren zijn gebaseerd op pigmenttoevoeging door-en-door, maar het is ook mogelijk dat er op de werklocatie gecoat wordt in een RAL-kleur.

Natuurlijk

Onze geluidsschermelementen laten zich goed begroeien met planten zonder dat er iets extra’s voor gedaan hoeft te worden. Een mooi bijkomend voordeel is dat deze begroeiing het plaatsen van graffiti voorkomt.

Voor meer informatie zie het productblad onder [link naar technische gegevens].

Type GSK (lichtgewicht)

De geluidsschermelementen van het type GSK zijn aan beide kanten voorzien van een laag houtvezelbeton. Aan de spoor- of wegzijde (dus de zijde waar het geluid geabsorbeerd wordt) is het houtvezelbeton vlak of geprofileerd. Wij hebben profielen beschikbaar voor absorptieklasse A2 tot en met A5 volgens EN1793-1. Aan de kant waar de bewoners tegenaan kijken, is de laag houtvezelbeton altijd vlak. De betonkern is geprofileerd en voorzien van vier volbad verzinkte wapeningsstaven. Alle elementen voldoen aan geluidsisolatieklasse B4 volgens EN1793-2.

Dit type geluidsschermelement onderscheidt zich van het geluidsschermelement type GS doordat deze elementen een lager gewicht per vierkante meter hebben, namelijk circa 200 kilogram. Met andere woorden: het zijn lichtgewicht geluidsschermelementen. Er zijn vier standaardafmetingen van dit type, namelijk lengte 4 of 5 meter en hoogte 0,5 of 0,6 meter. Andere lengtes tot 5 meter kunnen in overleg uitgevoerd worden.

Al onze geluidsschermelementen worden gemonteerd tussen, tussen en voor (verdekt) of voor kolommen van staal of beton. Naast de standaardkleur naturel grijs kunnen onze geluidsschermelementen in vele andere kleuren worden geleverd. Onze voorkeur hebben de kleuren gebaseerd op pigmenttoevoeging door-en-door, maar het is ook mogelijk dat er op de werklocatie gecoat wordt in een RAL-kleur.

Voor meer informatie zie het productblad.

Type SSS (Sound Safe System)

Onze geluidsschermelementen van het type SSS zijn gebaseerd op een innovatief systeem dat een combinatie is van ons eigen Durison-geluidsschermelement en de ‘step barrier’ van Haitsma Beton. Deze geluidsschermelementen type SSS zijn zonder fundering op het asfalt te plaatsen of juist te verplaatsen. Ze zijn hiermee herbruikbaar en dus duurzaam. De geluidsschermelementen hebben standaard een thermisch verzinkte omranding. Het systeem is uitermate geschikt als semi-permanente toepassing in binnenstedelijke gebieden waar maar een beperkte ruimte voor plaatsing is. Dit product werd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekroond met een innovatieprijs.

Er zijn van het type SSS twee mogelijkheden:

 • toepassing in de zijberm
 • toepassing in de middenberm

Belangrijk om te weten is dat het plaatsen van de combinatie zijberm en middenberm akoestisch zeer effectief is.

Voor meer informatie zie het productblad.

Type milieuscherm

Ons type milieuscherm is een geluidsschermelement waarin een nieuw type houtvezelbeton is verwerkt. Dit nieuwe soort houtvezelbeton hebben wij zelf ontwikkeld. Het houtvezelbeton absorbeert niet alleen geluid, maar kan ook de luchtkwaliteit verbeteren. Onderzoeksbureau TNO heeft namelijk aangetoond dat dit type houtvezelbeton zowel stikstofmonoxide (NO) als stikstofdioxide (NO2) afbreekt. Bovendien is de open structuur van het beton uitstekend geschikt voor het afvangen van fijnstof. Daarnaast kunnen we op de geluidsschermen een verf aanbrengen, die onder invloed van licht (fotokatalyse) stikstofmonoxide omzet in onschadelijke stof die bij regen wegspoelt. Met het gebruik van deze verf op onze milieuscherm-elementen verwachten we een nog groter effect ten gunste van het milieu te bereiken.

Al onze geluidsschermelementen worden gemonteerd tussen, deels tussen en deels voor (verdekt) of geheel voor de flenzen van kolommen van staal of beton. Naast de standaardkleur naturel grijs kunnen onze geluidsschermen in vele andere kleuren worden geleverd. Onze voorkeur hebben de kleuren gebaseerd op pigmenttoevoeging door-en-door, maar het is ook mogelijk dat op de werklocatie gecoat wordt in een RAL-kleur.

TE (Tunnelelementen)