Dakplaten

“Dakplaten als sluitend geheel”

Durisol Dakplaat
Dit geluidsabsorberende en -isolerende element vormt dak en plafond ineen. Het Durisol “dakplafondelement” is al meer dan 60 jaar een goede oplossing voor daken van scholen, elektriciteitscentrales, compressorstations, lawaaierige productieruimten, disco’s, etc. De fasevertraging, de combinatie van massa en thermische isolatie, is een belangrijk kenmerk van deze constructieve elementen. Naast het geluidsabsorberend vermogen bieden onze dakplaten dan ook een goede geluidsisolatie, vochtregulatie en brandwerendheid.

De Durisol Dakelementen zijn opgebouwd uit houtvezelbeton met daarin opgenomen 3 met beton omhulde hoofdwapeningsstaven.  En aan de bovenzijde voorzien van een betondruklaag met daarin opgenomen transportwapening. Het houtvezelbeton aan de zichtzijde van de dakelementen wordt geleverd in naturel kleur grijs of gebonden met wit cement. Voor een optimaal resultaat dienen de elementen voor en tijdens de montage te worden beschermd tegen regenwater en eventueel ander bouwvuil.

Durisol Dakplaten hebben standaard een maximale breedte van 600 mm en een maximale lengte van 5,5 meter. De dikte is minimaal 100 mm oplopend met
20 mm tot 220 mm. Bij een dikte van de dakplaten vanaf 140 mm kunnen de elektriciteitsleidingen in de groef, die aan de bovenzijde ontstaat, gelegd worden. Ook bestaat de mogelijkheid elementen te vervaardigen van 1.200 mm en indien gewenst zelfs breder, bijvoorbeeld wanneer een bredere sparing voor een lichtkoepel nodig is. Productie technisch is een maximale lengte van de dakplaat mogelijk van 7.200 mm.

In het hoofdstuk technische gegevens zijn per dikte het gewicht, maximale overspanningen in relatie tot de dikte, minimale oplegging en de nuttige belasting e.d. alsmede thermische isolatiewaarde, geluidsisolatie en geluidsabsorptie vermeld.

Durisol Dakplaten worden gemonteerd op gordingen van staal of beton cq. metselwerk. De voegen worden gevuld met ethafoamband en zandcementspecie. Het aanbrengen van sparingen, dakdoorvoeren, e.d. en vervaardigen van paselementen kan vooraf in de fabriek plaatsvinden.

Afhankelijk van de toepassing wordt aan de bovenzijde een dampremmende laag, een isolatiepakket en uiteraard dakbedekking aangebracht.

Durisol Dakplaten hebben een goede warmtecapaciteit. Daarmee fungeert het element als buffer voor oververhitting door zomerwarmte. Vooral toegepast op gebouwen met grote dakoppervlakken heeft deze eigenschap een dempende werking op de binnen temperatuur. Daarnaast heeft het een gunstig effect op de Energieprestatiecoéfficient (EPC)

Raalte (NL)
Raalte (NL)
HSL
HSL
Spoor Gouda (NL)
Spoor - Gouda (NL)
'La Houssiere' Rouen (F)
Rouen (F)